Student volunteers ISCN 2018

KTH is hosting the 12th annual ISCN conference which will focus on the role of Higher Education Institutions for sustainable development. KTH is looking for student volunteers to be part of ISCN conference 11-13 June.  As a student volunteer you will assist chairs, speakers, and attendees. You will play a key role in making the conference a success. All volunteers will receive a certificate for their CV, free access to the conference day programs and all fikas and lunches included. Deadline for application: 2 MarchMore information and how to apply here

Meeting summon to Unga Forskare Stockholm's annual meeting

Kemisektionen är härmed kallade till Unga Forskare Stockholms årsmöte den söndagen 25:e februari kl 12:00.

Mötet kommer att vara i UFS:s lokal på Polhemsgatan 38.

Bifogat finns Kallelsen i sin helhet och två motioner (motion 1, motion 2).  All information om årsmötet och handlingar kommer att läggas upp på UFSs hemsida.

Skicka in eventuella motioner till styrelsen@ufs.se senast den 11/2 samt nominera massa folk till styrelse, valberedning och revisorer till valberedningen@ufs.se!

Apply for Head of the Reception positions

Hej!

Styrelsen lyser nu interimsval för ansvarsposter för mottagningen 2018. Söker gör du genom att mejla till styrelsen@k.kth.se, senast den 21 december.

Posterna som sökes är följande:

ÖpHverpHeus

HvispHeus

KronpHeus

BluffO

Vice BluffO

Kaosa (2st)

 

Det går även bra att söka vakanta poster på sektionen, skicka in ditt sök till styrelsen@k.kth.se.

Posterna som sökes är följande:

Revisor

Ordförande för CIA

Vice Talman

Masterskoordinator

Vice Ligandansvarig

---

The Chapter Board is calling for the election for the Reception 2018. Apply by sending an email to styrelsen@k.kth.se before 21 december.

The positions are:

ÖpHverpHeus

HvispHeus

KronpHeus

BluffO

Vice BluffO

Kaosa (2st)

 

You can also apply for vacant positions, submit your application to styrelsen@k.kth.se.

The positions are:

Auditor

Head of  CIA

Vice Talman

Masters coordinator

Vice Head of Liganderna

Apply for KN!

Hej! Nu har söket till kommunikationsnämnden, KN öppnat! KN är det organ på sektionen som bland annat ansvarar för hemsidan. I rollen får du hjälpa till med funktionärsmailhantering, andra kommunikationsrelaterade uppgifter och hjälpa till att upprätthålla vår hemsida, samt sociala medier. Då sektionen är i en övergångsperiod till en ny mer användarvänlig hemsida får du vara med att utveckla den samt att göra övergången så smidig som möjlig. Sök genom att skicka ett mejl till kommunikationsansvarig på kommunikation@k.kth.se där du berättar om dig själv och varför du söker! Söket stänger 20/11.